ITI – INVESTITII TERITORIALE INTEGRATE

ITI reprezintă un instrument de punere în aplicare a strategiilor teritoriale într-o manieră integrată. ITI permite statelor membre să pună în aplicare programe operaţionale la nivel intersectorial şi să recurgă la finanţare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe operaţionale, pentru a asigura punerea în aplicare a unei strategii integrate pentru un teritoriu specific.

Ca atare, existenţa ITI va conferi statelor membre atât flexibilitate în ceea ce priveşte elaborarea programelor operaţionale, cât şi eficienţă în materie de punere în aplicare a unor acţiuni integrate prin finanţare simplificată.

Acţiunile care urmează să fie puse în aplicare prin intermediul ITI vor contribui la obiectivele tematice ale axelor prioritare relevante ale programului operaţional (programelor operaţionale), precum şi la obiectivele de dezvoltare ale strategiei teritoriale. Acestea pot include investiţii din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune. Finanţarea poate fi însoţită de sprijin financiar din partea Fondului european aurogra agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) sau a Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF).. Totuși, se încurajează combinarea de diverse fonduri în cadrul unei ITI.

Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitara – ITI Delta Dunarii (ADI-ITI DD) s-a constituit în scopul organizării, reglementării, finanţării, monitorizării şi coordonării în comun, pe raza de competenţă a UAT-urilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Deltei Dunării.

ADI-ITI DD va prioritiza proiectele relevante pentru strategia integrată, având un rol important în stimularea beneficiarilor la nivel local și în sprijinirea pregătirii proiectelor, precum și pentru a asigura prevenție în fază incipientă a oricăror probleme cu care se confruntă proiectele. În acest sens, ministerele vor atribui ADI responsabilităţi specifice corespunzătoare ciclului de proiecte. La nivelul fiecărei Autorități de Management proiectele ITI vor urma procedura generală a fiecărui program operațional.

delta_blog

Instrumentul financiar ITI asigură finanțarea pentru proiecte din toate programele operaționale, cuprinzând investiții din FC, FEDR, FSE, FEADR și FEPAM. Astfel, în perioada de programare 2014-2020 pentru instrumetul ITI sunt stabilite alocări indicative în valoare totală de circa 1,11 mld. euro, distribuite în cadrul programelor operaționale, după cum urmează:

–  Programul Operaţional Infrastructura Mare – € 407,640,000.00;

–  Programul Operaţional Regional – € 358,106,383.00;

–  Programul Operaţional Capital Uman – € 60,000,000.00;

–  Programul Operaţional Competitivitate – € 60,000,000.00;

–  Programul Operaţional Capacitate Administrativă – € 16,000,000.00;

–  Programul Naţional Dezvoltare Rurală – € 168,000,000.00 (inclusiv contribuția națională);

–  Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Marine – € 37,000,000.00;

–  Programul Operațional Asistență Tehnică – € 5,000,000.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *