Evaluare de risc la securitate fizica

Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de alarmare. Analiza de risc la securitatea fizica se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina, în mod dinamic, masurile necesare si aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

H.G. 301/2012 prevede ca adoptarea masurilor de securitate pentru obiectivele apartinand dupa caz ministerelor si altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale, indiferent de natura capitalului social, trebuie sa isi organizeze masurile de securitate pe baza unei astfel de analize de risc.

 

Solicita oferta!