Skip to content

Specialistii în fonduri europene de la Junior sunt pregatiți în orice moment să iți ofere consultanță și ajutor în procesul de accesare a unui proiect de finanțare. Te-ai gândit să iți deschizi o afacere sau dorești o refinanțare? Un consilier te poate ajuta să economisești timp și bani.

Consultanță pentru accesarea unei Finanțări Nerambursabile de la UE.

Consultanții Junior Consulting acordă asistenţă în procesul de întocmire de documentaţii specifice pentru obţinerea sprijinului financiar prin programe ale Uniunii Europene (fonduri-ue.ro)

Etape de lucru:

 1. Identificarea programului de finanțare corespunzator criteriilor de eligibilitate;
 2. Analiză economico-financiara a clientului;
 3. Asistență pentru client în vederea obținerii documentelor, avizelor, aprobărilor necesare pentru proiect;
 4. întocmirea documentației pentru obținerea fondurilor:
  • Memoriu justificativ;
  • Plan de afaceri;
  • Studiu de fezabilitate;
  • Strategie de marketing (studii de piață, plan de marketing, programe de marketing – politică de produs, politică de preț, politică de promovare, politică de distribuție);
 5. Completare Cerere de finanțare;
 6. Asistență pentru depunerea proiectului și asistență pentru client în etapa de verificare proiectului;
 7. Precizări suplimentare la adresele de solicitare din partea finanțatorului;
 8. Elaborarea dosarelor de achiziție conform procedurilor necesare implementării;
 9. Elaborarea dosarelor de plați conform procedurilor specifice și documentelor puse la dispoziție de catre client.
 10. Elaborarea raportărilor trimestriale, semestriale și finale.

Consultanță pentru finanțări Rambursabile – Credite, Finanțări, Refinanțări

Surse de finanțare interne: institușii financiare, bancare si nebancare:
1. Bănci:
-Credite pentru persoane fizice (credite de consum, credite ipotecare și imobiliare, carduri de credit, etc);
-Credite pentru persoane juridice (credite pentru capital de lucru, credite pentru investiții, credite pentru dezvoltare, credite pentru achiziții mijloace fixe, credite pentru achiziții sedii, credite pentru cofinanțare proiecte, etc)
-Organizații neguvernamentale
2.Surse de finanțare externe:
-Organisme financiare internaționale (Banca Mondiala, Banca Europeana de Investiții)

Etape de lucru:

 1. Intocmirea documentatiei pentru obținerea finanțării:
 2. Memoriu justificativ;
 3. Plan de afaceri;
 4. Studiu de fezabilitate;
 5. Strategie de marketing (studii de piață, plan de marketing, programe de marketing – politică de produs, politică de preț, politică de promovare, politică de distributie);
 6. Completare Cerere de creditare (finanțare rambursabilă);
 7. Oferirea asistenței pentru client în etapa de verificare a conformității proiectului;
 8. Elaborarea documentației necesare împlementării proiectului.

Proiectare

în cadrul acestei activități oferim alături de colaboratorii noștri toată gama de servicii integrate acestui domeniu de activitate:

 • Studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, documentatii de avizare a lucrărilor de investiții (D.A.L.I), constultanță ce vor respecta prevederile din Hotărârea Guvernului nr.28/2008;
 • Elaborarea documentației pentru autorizatia de construire – D.T.A.C. (documentație tehnică pentru autorizația de construire), inclusiv depunerea si obșinerea avizelor necesare.
 • Intocmire studii de teren: studii geotehnice si ridicari topografice;
 • Intocmire expertize tehnice;
 • Asistenă pe toata perioada de derulare a lucrărilor.