Skip to content
Home » Infiintare parc fotovoltaic cu unitate de stocare

Infiintare parc fotovoltaic cu unitate de stocare

JUNIOR GROUP S.R.L., titulara proiectului: “ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC CU UNITATE DE STOCARE”, amplasat în județul Constanța, comuna Poarta Albă, str. Intrarea Palatului, nr. 1, lot 1, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare a A.P.M. Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI , pentru proiectul: “ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC CU UNITATE DE STOCARE”, amplasat în județul Constanța, comuna Poarta Albă, str. Intrarea Palatului, nr. 1, lot 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23, județul Constanța, în zilele de luni până vineri, între orele 09:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul decizii de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Constanța.